پمپ سانتریفیوژ

موجود
شابک محصول: f-1004

این تجهیز توسط شرکت تصفیه گستر آسایش با توجه به نیاز با برندهای مطرح داخلی توسط این مجموعه قابل ارائه است.